top of page
搜尋
  • 專業客戶服務小妹

帶大家參觀吓TFCC

已更新:2021年11月11日

揸車唔單止係代步咁簡單,喺愛驅裡面都可以好好享受每一個時刻。

TFCC - TF Car Craft 為咗令一眾車友可以提升愛驅質素同給予更好保護,全方位咁提供一系列嘅產品。從各等級導航車機、DSP、聲牆處理、音響、360、智能鏡...應有盡有。
首先,我哋已經儲備咗幾百款車款嘅專用套框;為配合我哋嘅車機,更加一直自家全資開發多款車專用車框,比兩張相比大家睇睇︰
Kia Sorento 個專用套框老闆一產就產1000個返嚟,話要班車友一嚟就可以即裝。開發呢套模都用咗幾個月時間同六位數字至出到世....
你睇吓老闆質到個倉,幾咁....常滿

 

一部車機嘅誕生係點?入大牌就穩陣? 入淘仔就成本低?但我家老闆就唔係嘅,係要自己做。唔係是但求其喎,係要投資開發。自己一班工程師,做出想要功能嘅硬件、軟件,跟住配埋最靚嘅顯示、藍光屏、QLED。QLED亦係我哋早幾年前已經首次引用到車載導航。


連塊底板上面嘅chipset都自己加工裝嵌。淨係呢幾箱只係一個系統用嘅,仲要差不多六位數.....


仲要自己編程軟件 https://youtu.be/YmFMks01V0w 去片!

 

除咗ProUltimate系列,雙向控制頭枕螢幕都可算係老闆鉅資之作,你睇佢個背影....

睇咗咁多,相信大家對我家老闆同TFCC都有返少少了解啦!希望大家多多支持香港品牌


1,393 次查看1 則留言

最新文章

查看全部

1 Comment


ricoavril
Nov 12, 2021

老闆真係好有heart ,貨真價實👍👍

會繼續幫襯

Like
bottom of page